Lärare

Kerstin Shachar

Kerstin är huvudlärare och ägare av Yogaforum i Göteborg och Härryda.

Jag har två yogalärarutbildningar och har undervisat i Yoga sedan 1995. En 3-årig Yogalärarutbildning för Leela Hansen och är Khyf certificerad yogalärare (Krishnamacharya Healing & Yoga Foundation) sedan 2009. Martyn Neal är min Yogalärare sedan 16 år tillbaka , Martyn undervisar i Krisnamacharias yogatradition och i Chanting i Frankrike. Förrutom de 2 yogalärarutbildningarna har jag även studerat i Indien på K Y M institutet of Yoga Studies i Chennai.

Martyn Neal är numera den lärare som jag studerar kontinuerligt för och fördjupa mig i min egen träning,Yoga Sutra och Chanting.

Minst en gång per år deltar jag i yogalärar seminarium  i ovan nämndaYoga tradition .

Förutom yoga studera jag Vedisk chanting i Frankrike och Indien.

 Min egen dagliga träning och de lärare jag själv tränar för ger mig inspiration och en extra dimension i mitt dagliga liv. Yogan är mer än fysisk träning, den är ett verktyg i vardagen.

Yogans visa kunskap och filosofi är något vi har fått från våra förfäder, det har förts vidare från lärare till elev. En kunskap som inte går att läsa sig till utan måste praktiseras och överföras från lärare till elev.

 

       
   
© yogaforum